Skoči do osrednje vsebine

PRENOVA KUHINJE NA POŠ ČRNIČE

Rok za prijavo je potekel.

Obstoječo razdelilno kuhinjo POŠ Črniče je potrebno sanirati.Objekt se nahaja znotraj območja stavbnih zemljišč, v naselju Črniče, na zemljišču s parc. št. 614, k.o. Črniče-2384. Vsa dela, ki se bodo izvajala, sodijo pod investicijsko vzdrževalna dela.
Podrobneje je predmet javnega naročila opisan v projektni dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil