Skoči do osrednje vsebine

PREHRANA ZA DIJAKE ŠC RAVNE

Rok za prijavo je potekel.

Izvajanje storitev priprave šolske malice za dijake (cca 1000 dijakov) in zaposlene (50) pri naročniku ŠS Ravne na Koroškem. Naročnik izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane in zaposlenih za obdobje 4 let, samo v času pouka. Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz V. poglavja te razpisne dokumentacije in iz določil vzorca pogodbe. Predmet javnega naročila je okolju prijazna gostinska storitev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Izvajalec je dolžan naročniku izvajati storitve prehrane ter redno plačevati uporabnino za prostore, kjer se storitev izvaja. Glavni kraj izvedbe storitve je sedež naročnika: Na gradu 4, 23910 Ravne na Koroškem oz. v:
- OE Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
- OE Srednja šola , Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem

Več na portalu javnih naročil