GOV.SI

Posodobitev obstoječe evidence zazidanih stavbnih zemljišč v občini Medvode in njeno posredovanje na FURS za odmero NUSZ

Posodobitev obstoječe evidence zazidanih stavbnih zemljišč v občini Medvode in njeno posredovanje na FURS za odmero NUSZ za leti 2019 in 2020

Več na portalu javnih naročil