Skoči do osrednje vsebine

PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna službe v občini Kanal ob Soči. V okviru storitev javne službe koncesionar na podlagi veljavne zakonodaje in občinskih predpisov zagotavlja 24-urno dežurno službo, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov koncesionarja, vključno z uporabo le-teh.

Več na portalu javnih naročil