Skoči do osrednje vsebine

Plazovi na LC 350351, cesta Žagarjev mlin - Kot - Leše, faza II., ID iz Ajde: 1152779

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na LC 350351, cesta Žagarjev mlin - Kot - Leše, faza II., ID iz Ajde: 1152779« (v nadaljevanju: gradnja). Predmetna cesta se v dolžini 1780 m v celoti sanira. Na sami trasi so potrebne podporne konstrukcije, katere se izvedejo s kamnito betonskimi zidovi: kamnito betonski zid v P1-P3 v dolžini 40m, kamnito betonski zid v P7-P8 v dolžini 36m, kamnito betonski zid v P9 v dolžini 27m, kamnito betonski zid v P10 v dolžini 30m, kamnito betonski zid v P18-P19 v dolžini 38m, kamnito betonski zid v P53-P88 v dolžini 139m, kamnito betonski zid v P65-P69 v dolžini 125m. Na osnovi geomehanskega sondiranja je vidno, da je nosilnega podlaga laporja na globini 1,2- 2,5 m pod koto nivelete. Širina ceste precej variira in znaša od 3.50 do 4.50 m. Vozišče je močno deformirano vzdolžno-prečno. Odvodnjavanje vozišča globalno ni urejeno, kar je do neke mere razumljivo, saj v je vplivno območje dotoka vode iz površine cca 108ha, kar z drugimi

Več na portalu javnih naročil