Skoči do osrednje vsebine

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore 2. sklop.

Rok za prijavo je potekel.

V okviru predmetnega javnega naročila je predvidena izgradnja vodovodov Todraž Lučine in Vršajn Brda. Gradnja navedenih vodovodov se nanaša na ureditev oz. dograditev dela enovitega vodovodnega sistema Trebija Gorenja vas - Poljane Škofja Loka, in sicer v delu, ki leži v občini Gorenja vas Poljane na vodovodnem podsistemu Trebija Gorenja vas Todraž (ID: 1562) in vodovodnem podsistemu Hlavče njive Brda (ID: 1564).\nV okviru javnega naročila je tako predvidena:\n Izgradnja novega cevovoda in objektov na trasi zajetje Zarobar VH Gorenja vas v podsistemu Hlavče njive Brda in\n Izgradnja novega cevovoda in objektov na trasi zajetje Zadobje VH Todraž v vodovodnem podsistemu Trebija Gorenja vas Todraž.\nNa zgoraj navedenih trasah se predvideva izgradnja naslednje infrastrukture:\nA. Vodovodni sistem Lučine:\n Cevovod v skupni dolžini 9.473,59 m,\n Zagotovitev dveh dodatnih zajetij Zadobje 1 in 2 in\n Rekonstrukcija vodohrana Dolge Njive z opremo za dezinfekcijo in čiščenje.\n Izgra

Več na portalu javnih naročil