Skoči do osrednje vsebine

Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je izvedba novega primarnega vodovoda od obstoječega vodohrana pri domu Miloša Zidanška do lokacije predvidenega vodohrana Tisa in naprej v smeri hotela Tisa in nižje ležečih porabnikov, ki se nahajajo na območju Hočkega Pohorja. Predvidena je distribucija zajete vode iz zajetja Zidanšek, ki bi se preko obstoječega vodohrana Zidanšek akumulirala v predvidenem vodohranu Tisa. V predvideni vodohran Tisa bi se stekala tudi voda iz obstoječega zajetja Tisa, ki bi bila fizično ločena od vode iz zajetja Zidanšek z zapornim elementom. Voda iz zajetja Tisa bi predstavljala rezervni vodni vir v primeru, da iz smeri zajetja Zidanšek ne bi bilo zadostnega pritoka. Vodohran Tisa bo predstavljal centralno vodno zajetje za požarno varnost in distribucijo pitne vode za hotel Tisa, dom Jelka in nižje ležeče porabnike na območju Hočkega Pohorja. V vodohran Tisa se bi stekala tudi voda iz zajetja Planika. Zaradi višinskih razlik bo potrebno na trasi vodovoda zgraditi razbremenilna objekta.

Več na portalu javnih naročil