Skoči do osrednje vsebine

ORGANIZIRAN PREVOZ DELAVCEV NA DELO IN Z DELA V MESTNEM IN MEDKRAJEVNEM PROMETU

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitve predmeta naročila »ORGANIZIRAN PREVOZ DELAVCEV NA DELO IN Z DELA V MESTNEM IN MEDKRAJEVNEM PROMETU« in je razdeljeno na tri sklope:
1. SKLOP 1: MESTNI PREVOZ
2. SKLOP 2: MEDKRAJEVNI PREVOZ
3. SKLOP 3: NOP - DIK PESJE

Naročnik oddaja predmetno javno naročilo po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. čl. ZJN-3, ter bo skladno z določilom 48. člena ZJN-3 sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop z enim gospodarskim subjektom za obdobje 36 mesecev in hkrati oddal naročilo za koledarsko leto 2023 .

Več na portalu javnih naročil