Skoči do osrednje vsebine

Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava opreme za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov, vključno z namestitvijo, montažo, konfiguracijo, inštalacijo, zagonom naprav in izobraževanjem uporabnikov, skladno s tehničnimi specifikacijami.\r\n\r\nJavno naročilo je razdeljeno na štiri (4) sklope, in sicer:\r\n\r\n- Sklop 1: CD spektrofotometer z možnostjo merjenja absorbance in fluorescence\r\n- Sklop 2: Fluorescenčni spektrofotometer za merjenje fluorescence, fosforescence in \r\n kemiluminiscence\r\n- Sklop 3: UV-Vis spektrofotometer z odbojno sfero\r\n- Sklop 4: Oprema za določevanje termodinamičnih lastnosti bioloških sistemov (ITC in DSC)\r\n\r\nPodrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe, garancijski roki in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije« in vzorca pogodbe.\r\n\r\n

Več na portalu javnih naročil