Skoči do osrednje vsebine

»OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV CENTRA ZA SOCIALNO DELO MARIBOR do 31.10.2021«

Rok za prijavo je potekel.

»OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV CENTRA ZA SOCIALNO DELO MARIBOR do 31.10.2021«
ki je razdeljeno na naslednje sklope:
SKLOP ŠT. 1: Enota Maribor center s programi (Zavetišče za brezdomce Maribor, Krizni center za mlade Maribor, Svetovalnica za žrtve naslilja in zlorab Maribor)
SKLOP ŠT. 2 Enota Lenart
SKLOP ŠT. 3 Enota Ruše
SKLOP ŠT. 4 Enota Slovenska Bistrica

Sklop 1 je pridržano javno naročilo. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira le invalidsko podjetje in zaposlitveni centri, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja v skladu z 31. členom ZJN-3.

Več na portalu javnih naročil