Skoči do osrednje vsebine

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (1-letno obdobje)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (1-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Javni razpis sestavlja 5 (pet) razpisnih sklopov:
sklop št. 1: uprava,
skupno 6.132,54 m2,

sklop št. 2: DE Novo mesto
skupno 2.636,37 m2,

sklop št. 3: DE Trbovlje
skupno 2.387,38 m2,

sklop št. 4: DE Ljubljana okolica
skupno 3.391,72 m2,

sklop št. 5: DE Kočevje
skupno 1.279,05m2.

Lokacije in pogostost čiščenja je razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (Priloga št. 17, 17a, 17b in 17c).
Ogled poslovnih prostorov je možen, in sicer po predhodni pisni najavi na e-naslov: matjaz.bozjak@elektro-ljubljana.si .
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, upoštevajoč merili: skupna ponudbena vrednost (98 % delež) in certifikat/potrdilo s področja družbene odgovornosti (2 % delež).

Več na portalu javnih naročil