Skoči do osrednje vsebine

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov, s sklenitvijo pogodbe za obdobje treh (3) let po razpisanih sklopih.

Sklop 1 je pridržano javno naročilo. Kot ponudnik lahko na razpisu za ta sklop kandidira le invalidsko podjetje in zaposlitveni centri, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja v skladu z 31. členom ZJN-3.

Več na portalu javnih naročil