Skoči do osrednje vsebine

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE OBČINA MEŽICA; Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v občini Mežica

Rok za prijavo je potekel.

Investitor Občina Mežica bo dogradila obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije ID 8029 Mežica in tako povečala stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje. Zgrajena bo fekalna kanalizacija in zadrževalni bazen z razbremenilnikom. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več na portalu javnih naročil