Skoči do osrednje vsebine

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SAVE OBČINA TRBOVLJE PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Rok za prijavo je potekel.

Projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SAVE OBČINA TRBOVLJE PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI zajema izgradnjo kanalizacije na območju občine Trbovlje (v aglomeraciji ID 7540 Trbovlje) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.\n\nProjekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 2.218 m in enega črpališča. S projektom bo tako dodatno priključenih 173 PE iz gospodinjstev. Območje aglomeracije ID 7540 Trbovlje zajema tudi območja: Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Keršičev hrib in Majcenova ulica.\n\nS projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na sledečih območjih:\n Gabrsko 1. faza,\n Ojstro 1. faza,\n Neža 1. faza,\n Hohkrautova kolonija 1. faza,\n Loke območje C,\n Gabrsko B, C,\n Majcenova ulica,\n Keršičev hrib.\n\nV okviru specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednja rezultata:\n več prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda: V

Več na portalu javnih naročil