Skoči do osrednje vsebine

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE OBČINA HAJDINA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji Hajdoše ID 16145, in sicer na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba.\n\nProjekt vključuje izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema:\n- v naselju Slovenja vas = 1.850,60 m, \n- v naselju Hajdoše = 1.826,20 m od tega:\n o tlačni vod TV na kanalu 3.0 = 60,00 m,\n o tlačni vod TV na kanalu 6.0 = 25,00 m,\n o tlačni vod TV na kanalu 11.00 = 16,00 m,\n o tlačni vod TV na kanalu 12.00 = 20,00 m + 34,00 m,\n- v naselju Skorba = 684,20 m. \nSkupna dolžina predvidenega investicijskega projekta je 4.361,00 m. \n\nNa sistemu je predvidenih tudi pet (5) črpališč: \n- Črpališče Č2 na kanalu 6.0 v Hajdošah, \n- Črpališče Č4 na kanalu 12.0 v Hajdošah,\n- Črpališče Č5 na kanalu 11.0 v Hajdošah,\n- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 3.0 in\n- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 12.0.\n\nPredmet javnega naročila je tudi izdelava PID dokumentacije.\n\nObseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v z

Več na portalu javnih naročil