GOV.SI

ODSTRANJEVANJE LESNE ZARASTI IZ POVRŠIN, VKLJUČENIH V PROJEKT »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA« - AKRONIM PoLJUBA

Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A2 na projektu PoLJUBA (HT 6510, varstveni cilj 4.1.2)

Več na portalu javnih naročil