Skoči do osrednje vsebine

Odprava napak po pravnomočni sodbi, soseska Dragomelj

Rok za prijavo je potekel.

Skladno s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 2293/2019 z dne 26.5.2021 v povezavi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1113/2006 z dne 27.6.2019, ki se obe nanašata na projekt Novi Dragomelj I v Domžalah, naročnik za potrebe odprave napak, vključno z zagotavljanjem elaboratov sanacije in izvedbo koordinacije v izvedbi (t.i. »inženiring v izvedbi«), izvaja postopek za oddajo javnega naročila, ki obsega naslednje faze:\n- priprava elaboratov,\n- koordinacija in vodenje del in\n- izvajanje del.

Več na portalu javnih naročil