Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE 3. SKLOP (LOG DRAGOMER)«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE 3. SKLOP (LOG DRAGOMER)«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel:
Priprava načrta obveščanja javnosti
Priprava celostne grafične podobe
Stalne plošče ali panoji na objektih
Oblikovanje, priprava, tiskanje in distribucija brošur
Oblikovanje, priprava, tiskanje in distribucija zloženk
Jumbo plakat (izdelava, zakup in postavitev)
Članki v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju
Novinarske konference
Spletna stran - postavitev
Spletna stran - vzdrževanje
Anketa
Promocijski material

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne.

Več na portalu javnih naročil