Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA DUPLEK; Dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je obveščanje javnosti o izvajanju projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA DUPLEK; Dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek.

Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel:
pripravo načrta obveščanja javnosti,
priprava celostne grafične podobe,
spominske oz. razlagalne EU table na objektih,
izdajo in distribucijo publikacij (zloženk),
jumbo plakat (izdelava zakup in postavitev na začetku projekt in ob koncu projekta),
članke v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju,
obvestilo za lokalno radijsko postajo,
novinarski konferenci,
spletno stran,
spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov,
telefonsko anketo.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.

Več na portalu javnih naročil