Skoči do osrednje vsebine

Obnova vodovoda Travnik

Rok za prijavo je potekel.

Del trase potek ob obstoječem napajalnem cevovodu za naselje Travnik in območje Dragarske doline, zato je potrebno predvideti dodatno pozornost pri izkopih, saj je nujno, da obstoječi cevovod ves čas ostaja v funkciji. 80% trase poteka po zelo strmem terenu skozi gozd, zato je pri določitvi cene na enoto upoštevati otežen dostop za dovoz in odvoz ustreznega materiala. Na tem delu poteka tudi 20kv zračni daljnovod, kar bo še dodatno oteževalo izvajanje zemeljskih in montažnih del. Prvi del trase bo prečkal regionalno cesto R3-653/1364 Hrib Trava Podplanina v km 2,260. Prečkanje je potrebno na zahtevo DRSI izvesti z podvrtavanjem v 5. kategoriji z vgradnjo jeklene zaščitne cevi DN 300 mm. Zaradi izredno strmega terena je potrebno v ceni upoštevati tudi izdelavo ustreznega nosilnega platoja za postavitev vrtalne garniture na spodnji strani ter ustrezno odprtino za izstop garniture na zgornji strani regionalne ceste. Za morebitno oviranje primeta na regionalni cesti zaradi izvajanja gradbenih posegov si mora izvajalec predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje za zaporo regionalne ceste. 20% trase poteka po asfaltni cesti skozi del naselja Travnik in zajema tudi izgradnjo napajalnega cevovoda do novega vodohrana in cevovode za navezave objektov na obnovljen vodni vir. Pred pričetkom gradbenih posegov, ki so bodo izvajali na obstoječih asfaltnih površinah (2 x prekopi lokalne ceste, vzdolžni kanal po asfaltni cesti, navezave,...) je nujno od upravljavca lokalnih cest pridobiti ustrezna soglasje za prekope in zapore cest ter vse asfaltne površine, ki so predvidene za izkope predhodno porezkati, ter rezkanec uporabiti za zasipe kanalov.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik