GOV.SI

Obnova vertikale sanitarij 4. trakta Šolskega centra Novo mesto

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis del in nalog, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil