Skoči do osrednje vsebine

Obnova tržnice v Grosupljem

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je obnova tržnice v Grosupljem, in sicer obnova prodajnih objektov in postavitev nadstrešnic na tržnici.
Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 sklopa, in sicer:
- Sklop 1: gradbeno-obrtniška dela. Sem sodijo gradbena dela (pripravljalna, zemeljska, armiranobetonska in tesarska dela ter kanalizacija) in obrtniška dela (tesarska-vgrajene konstrukcije, krovsko kleparska, prestavitev električnega NN priključka in razna obrtniška dela);
- Sklop 2: dobava in postavitev zabojnikov (vgrajena oprema).
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projektne dokumentacije PZI št. 8672 z dne 6. 11. 2019, ki je kot ločena priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo je izdelalo projektantsko podjetje biro 4m d.o.o., Arhitekturno projektiranje, Grosuplje.

Več na portalu javnih naročil