Skoči do osrednje vsebine

Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna.

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna. Obstoječa streha je dotrajana. Odstranijo se stare letve, streha se podeska in namesti paropropustna folija. Na njo se namestijo kontra letve in letve za pritrditev kritine. Streha se prekrije s trapezno pločevino brez izolacije. Na drugem delu pa se na obstoječo jekleno konstrukcijo namesti trapezna pločevino z 50 mm izolacijo. Dele obstoječe lesene fasade se odstrani, popravi podkonstrukcija in namesti nova lesena fasada iz globinsko zaščitenih shoblanih desk. Objekt je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem. Izvajalec del bo dolžan vsa dela in posege izvajati v skladu z izdanim Kulturnovarstvenim soglasjem in jih predhodno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor.

Več na portalu javnih naročil