GOV.SI

Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici

Predmet javnega naročila je obnova obstoječega platoja površine ca 700m2 pred Osnovno šolo v Sv. Juriju ob Ščavnici, ter rekonstrukcija dovozne ceste do šolskega igrišča v dolžini ca 115m in izgradnja novih ter obnovitev obstoječih parkirišč.

Več na portalu javnih naročil