Skoči do osrednje vsebine

OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI V OBČINI ŠETNILJ 2021

Rok za prijavo je potekel.

»OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021« \nPredvidena je ureditev obstoječih gramoziranih JP v skupni dolžini cca. 830m. Občinske ceste se uredijo za dvosmerni promet po enem voznem pasu širine 3,00m v asfaltirani izvedbi. V delih, kjer je potrebna razširitev se izvede izkop humusa in izdela planum temeljnih tal ter vgradi gramozni nasip v ustrezni debelini. Prečno in vzdolžno odvodnjavanje se uredi preko vtočnih jaškov oz. požiralnikov in muld z iztokom preko prepustov razpršeno po terenu oziroma v očiščene obstoječe odvodne jarke. Hišni priključki levo in desno ob trasi se ustrezno utrdijo in uredijo deloma z gramozom deloma pa asfaltirajo. \n\nZa sklop 1 OBNOVA JP 893741 (LC 392003 - Kurečič - Kavčič) je zraven asfaltiranja in ureditve podlage obstoječe gramozirane ceste, predvidena tudi izvedba mestnega vodovoda v dolžini cca. 300m z ureditvijo hišnih priključkov. \n\nZa sklop 2 OBNOVA JP 892231 (Šmirmaul - Damiš) je zaradi zahtevnosti terena (cesta poteka deloma v

Več na portalu javnih naročil