GOV.SI

Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza

Predmet javnega naročila je obnova oz. gradnja projekta »Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza«, in sicer;
obnova magistralnega vodovoda vrivanje PE cevi DN 315 v jekleno cev DN 500 v dolžini 550 m (od LT. 23890 do križišča pri trgovini Mercator v Pesju)

Več na portalu javnih naročil