Skoči do osrednje vsebine

Obnova lokalne ceste z oznako LC 490-370

Rok za prijavo je potekel.

Načrt zajema izvedbo rekonstrukcije celotne lokalne ceste LC 490-370 od km 0+000 do km 1+856. Obravnavana cesta je v večini trase širine š=3.00m vendar se bo z rekonstrukcijo ceste izvedla razširitev obstoječega cestišča na novo širino š=4.00m. Lokalna cesta ima bankine širine od š=0.00-0.75m odvisno od lokacije v trasi.
V sklopu rekonstrukcije se bo tudi uredilo odvodnjavanje ceste s tem, da se bo mestoma dodala asfaltna mulda obnovili in očistili se bodo obstoječi meteorni jarki v katere se bo mestoma vgradilo v dno jarka B.C. kanalete na ostalih mestih pa se bo zgolj očistil in na novo profiliral zemeljski jarek.
Prepusti se bodo obnovili in podaljšali vsi cestni požiralniki. Na vseh izpostavljenih vkopnih mestih ceste se bo še vgradila globoka drenaža, ki bo tako zajemala podzemne vode in posledično preprečevala močenje in destabilizacijo nosilnih slojev (posteljice) rekonstruirane ceste.

Več na portalu javnih naročil