Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je obnova lokalne ceste LC 490331 Dobrič FAZA 3 v dolžini 1.326 metrov. \n\nNa trasi je predvidena izvedba rekonstrukcije vozišča, ureditev odvodnjavanja ter rekonstrukcija obstoječih prepustov. Prečni profil zajema vozišče v širini 3-4 m; muldo širine 0,5 m ter bankin katerih širina je odvisna od lokacije v trasi in bo znašala 0-0,75 m. Voziščna konstrukcija se izvede v sestavi: geotekstil (natezna trdnost 7,5 kN/m), 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD63, 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca (tampon) TD32, 6 cm bitumiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A4 in 3 cm bitumiziranega betona AC 8 surf B70/100 A4. V sklopu rekonstrukcije se bo uredilo tudi odvodnjavanje in sicer z asfaltnimi muldami, betonskimi kanaletami, s čiščenjem obstoječih oziroma profiliranjem novih zemeljskih jarkov ter z obnovo obstoječih oziroma gradnjo novih prepustov. Na več mestih je predvidena tudi stabilizacija brežine ter postavitev jeklene var

Več na portalu javnih naročil