Skoči do osrednje vsebine

OBNOVA KOLODVORSKE CESTE 2. DEL

Rok za prijavo je potekel.

Kolodvorska cesta od Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila pred leti preurejena v 1. delu. Za 2. del investicijsko vzdrževalnih del se bo preuredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča-modra cona za bližnje
trgovine in potrebe kompleksa SPB. Občina bo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na Kolodvorski cesti 2. del in sicer preureditev ceste v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina se predvidi na sedanji višini, biti mora tlakovana, predvidena je nova urbana oprema, prenova javne razsvetljave. Projekt javne površine na Kolodvorski cesti bo vseboval tlakovanje, urbano opremo, osvetlitve, ulično opremo. V načrtu krajinske arhitekture bodo zasaditve in namakalni sistem, vsebovan bo tudi načrt meteorne kanalizacije z lovilci olj, prestavitev kanalizacije, ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, načrt električnih inštalacij in opreme, ureditev javne razsvetljave, obnovo vodovoda in priključkov ter ostale elaborate, ki so potrebni za preureditev javnih površin Kolodvorske ceste 2. del.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik