Skoči do osrednje vsebine

Obnova in preureditev rezervnega napajanja za obdobje treh let

Rok za prijavo je potekel.

Zaradi dotrajanosti mobilnih elektro Diesel agregatov in za zmanjšanje intervencijskih posegov pri izpadu napajanja z električno energijo predvideva naročnik dograditev in preureditev rezervnega napajanja z elektro Diesel agregati. Zaradi boljšega nadzora delovanja in možnega daljinskega upravljanja bo potrebna tudi dograditev daljinskega nadzora delovanja agregatov na visokotlačnih MRP s telemetrijskim oziroma telereading prenosom podatkov. Zamenjava oziroma dograditev Diesel agregatov se bo izvedla v treh letih.

Dograditev elektro Diesel agregatov v letu 2019 se bo izvedla na lokacijah MRP Otiški Vrh, MRP Ljutomer, MRP Termit-Moravče, MRP Golnik in MRP KERAMIXVolčja Draga, na ostalih 14 lokacijah visokotlačnih MRP s telemetrijskim oziroma telereading prenosom podatkov pa v letih 2020 in 2021. Istočasno se bodo dogradili sistemi za daljinski nadzor, ki bodo omogočali nadzor in upravljanje Diesel agregatov.

Cilj naročila je hitra zagotovitev električne energije v primeru izpada distribucijskega elektro omrežja in nadzor pravilnega delovanja ter upravljanje Diesel agregatov brez morebitnih intervenciji na terenu.

Več na portalu javnih naročil