Skoči do osrednje vsebine

Obnova cerkve v Žički kartuziji

Rok za prijavo je potekel.

Predmet investicije je izvedba 1. faze gradbeno obrtniških del.
Priloženo je Kulturnovarstveno soglasje št. EG-0025/1995-707 MP, DB, z dne 10. 02.2020 za prvo fazo konservatorskih posegov, ki predstavljajo gradbeno statično sanacijo cerkve sv. Janeza Krstnika, ki se nahaja na parcelni številki *49, k.o. Slemene in predstavlja poseg v spomenik državnega pomena Špitalič pri Slovenskih Konjicah Zgornji samostan Žičke kartuzije (EŠD 692) ter v spomenik Stare Slemene Območje Žičke kartuzije (EŠD 7929).

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik