GOV.SI

Oblikovanje CGP za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018 -2028

Javno naročilo obsega storitve oblikovanja celostne grafične podobe za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018 2028.
Trajanje javnega naročila: do 20.12.2019.

Več na portalu javnih naročil