Skoči do osrednje vsebine

Objava transnacionalnega javnega razpisa “ForestValue Joint call for research proposals in 2021«

V ForestValue 2. javnem transnacionalnem razpisu “ForestValue Joint call for research proposals in 2021” za raziskovalne projekte na področju gozdno-lesne vrednostne verige sodeluje 15 ministrstev, agencij in organizacij iz 10 držav, ki sofinancirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Razpis je enostopenjski, rok za oddajo prijav je 13. april 2021 do 13. ure (CEST).

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojnih projekte “ForestValue Joint call for research proposals in 2021” (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerske države v razpisu:
Finska, Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovenija, Švedska in Turčija.

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev.

Upravičenci:
 Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu z nacionalnim aneksom v okviru ForestValue 2. javnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte v letu 2021.  

Višina nacionalnih sredstev: 630.000 EUR. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem Aneksu IV (str. 24 in 25 v dokumentu “ForestValue Joint call for research proposals in 2021”.

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 , 9/18, 62/19 in 105/20) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu. Slovenski prijavitelji morajo pri pripravi finančnega načrta upoštevati navodila, objavljena na tej spletni strani.

Predvideni terminski plan razpisa: 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 13.4.2021 do 13:00 (CEST). Mednarodno prijavo na enostopenjski razpis mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rezultati razpisa: September 2021.

Začetek projektov: predvidoma od konca 2021/začeta 2022 dalje.


NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

  • Drugi podatki:

    Javni razpis z nacionalnimi pravili financiranja
    Navodila | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kontakt

Katja Ceglar
+386 1 478 47 36
katja.ceglar@gov.si