Skoči do osrednje vsebine

Objava prvega razpisa Evropskega partnerstva za biotsko raznovrstnost "Podpora zaščiti biotske raznovrstnosti in ekosistemov na kopnem in morju"

Rok za prijavo je potekel.

Biodiversa+ - Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost – objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo "Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju".

Objava razpisa je tudi uradni začetek  partnerstva Biodiversa+ (uradni predstavitveni dogodek je načrtovan 17. in 18. novembra 2021 v Bruslju.
Za virtualno udeležbo se prijavite preko slednje spletne strani.

RAZPISNE PRIORITETE

Namen razpisa je podpreti transnacionalne raziskovalne projekte (v trajanju 3 let), ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:

  • TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih ekoloških mrež, izboljšanje zaščite vrst in ohranjanje genske raznovrstnosti
  • TEMA 2 – Koristi in stroški biotske raznovrstnosti in zaščite ekosistemov: sinergije in kompromisi
  • TEMA 3 – Učinkovito in ustrezno upravljanje za doseganje trdnih rezultatov ohranjanja

Spodbujajo se prijave projektov, ki združujejo vidike iz več tem. Razpis je osredotočen na varstvo biotske raznovrstnosti v naravi. To npr. ne vključuje prizadevanj za obnovo habitatov in vrst, ali ex-situ ohranitev.

Razpis zajema vsa okolja, torej kopenska, sladkovodna in morska. Zajema tudi raziskave o ohranjanju biotske raznovrstnosti v najbolj oddaljenih regijah (OR) in čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) EU.

UPRAVIČENOST

Raziskovalne skupine so vabljene, da oblikujejo transnacionalne raziskovalne konzorcije z upravičenimi partnerji iz najmanj 3 držav, ki sodelujejo v razpisu (vključno z najmanj dvema iz držav članic EU ali pridruženih držav EU).

Predlogi morajo biti napisani izključno v angleščini.

Iščete partnerja ali projekt, ki se mu želite pridružiti?

Uporabite orodje za iskanje partnerjev BiodivERsA, ki je na voljo tukaj

 

MERILA ZA OCENJEVANJE

Predlogi raziskav bodo ocenjeni po naslednjih merilih:

- Na 1. stopnji (pred-prijava): ustreznost vsebini razpisa, novosti raziskave in pričakovanemu vplivu na družbo/politiko;

- Na 2. stopnji (polna prijava predloga): znanstvena odličnost, kakovost in učinkovitost izvajanja ter pričakovani družbeni/politični vpliv (vključno s pristopom k vključevanju zainteresiranih strani).

 

V pomoč pri prijavi vam je lahko

 

SODELUJOČE DRŽAVE

V razpisu sodeluje 45 financerskih organizacij iz 33 držav, ki so skupaj z Evropsko komisijo* rezervirale skupni znesek več kot 40 milijonov EUR:

Avstrija, Belgija, Brazilija**, Bolgarija, Češka, Danska***, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Izrael, Italija (vključno z avtonomno provinco Bolzano***), Južnoafriška republika, Latvija, Litva, Madžarska, Maroko, Moldavija, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno z Azorski), Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Nizozemska, Tunizija in Turčija.

* Prosimo upoštevajte, da sodelovanje in sofinanciranje Evropske komisije (in tudi drugih financerjev) čaka na podpis sporazuma o dodelitvi sredstev z Evropsko komisijo.

** V razpisu bodo s podporo CONFAP sodelovale naslednje brazilske države: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Katarina. Poleg tega bo na zvezni ravni v razpisu sodelovala CNPq.

*** Sodelovanje čaka na uradno odobritev.

Upoštevajte, da mora vsak raziskovalni partner v projektu izpolnjevati merila za upravičenost in pravila svoje financerske organizacije.

Pred prijavo obvezno preverite Nacionalna pravila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje uspešnih razpisnih prijav.

ČASOVNI RAZPORED RAZPISA

Razpis je dvostopenjski, s postopkom obvezne oddaje pred-prijav na 1. stopnji in končnih prijav na 2. Stopnji, preko elektronskega sistema za oddajo predlogov (EPSS). Povezava do EPSS bo kmalu na voljo na spletni strani BiodivERsA+.

  • Objava razpisa: 1. oktober 2021
  • Rok za oddajo pred-prijav (obvezno): 30. november 2021, do 15:00 (lokalni čas v Bruslju)
  • Rok za oddajo polnih prijav: 14. april 2022, do 15:00 (lokalni čas v Bruslju)

DODATNE INFORMACIJE

Ne pozabite preučiti celotne objave razpisa in vseh spremnih dokumentov na spletnem mestu BiodivERsA.

REZERVIRAJTE DATUM - 12. oktober 2021,  od 11:00 do 12:30 (lokalni čas v Bruslju) za Informativni spletni seminar, ki bo organiziran za potencialne prijavitelje, za odgovore na vprašanja o razpisu. Če želite sodelovati, se prijavite tukaj.

  • Za splošne informacije o razpisu kontaktirajte sekretariat razpisa: cs@agencerecherche.fr (Juliette Bettus, Céline Billière and Sophie Germann)
  • Za specifična vprašanja v zvezi s finančnimi sredstvi, merili in pravili vaše nacionalne financerske organizacije preverite nacionalna pravila in se obrnite na kontaktno točko financerske organizacije (FCP) – na voljo tukaj.
  • Za tehnična vprašanja v zvezi s sistemom EPSS kontaktirajte službo za tehnično pomoč EPSS: Taavi Tiirik, epss.biodiversa@g.etag.ee

Kontakt

Katja Ceglar
+386 1 478 47 36
katja.ceglar@gov.si

Več na portalu javnih naročil