GOV.SI

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) je Ministrstvo za zunanje zadeve 15. decembra 2017 v Uradnem listu RS št. 72/17 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017.

Besedilo javnega razpisa

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: Glede javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije, ki delujejo na področju medn. razvojnega sodelovanja, imamo eno vprašanje glede sofinanciranja z vaše strani. Ali se upošteva vrednost celotnega projekta tolikšno, kot je v resnici, kajti nekatere račune za storitve do 31.12.2017 bomo plačali do konca januarja, kot to dovoli Evropska komisija?

Primer:
če je vrednost projekta za prijavitelja: 300.000 €
sredstva evropske komisije: 250.000 €
lastni delež prijavitelja: 50.000 €
Do 5.1. bo plačanih npr. 285.000 €, 15.000 € pa do 31.1. Za Evropsko komisijo in partnerstvo je vrednost našega deleža projekta 300.000 €. Koliko pa upošteva MZZ? Lahko npr. zaprosimo za vseh 50.000 € (v vseh letih trajanja projekta skupaj) kot je lastni delež prijavitelja? Če smo v dveh letih zaprosili že za npr. 40.000 €, ali lahko letos še za preostanek (10.000 €)?

Odgovor: V skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa, MZZ upošteva samo račune, ki so nastali v letu 2017 in bili plačani do 5. januarja 2018. Lasten delež, ki ga lahko uveljavljate, se upošteva od skupne vrednosti projekta (v vašem primeru 50.000 EUR), zato letos lahko zaprosite še za preostanek sredstev.

Kontakt

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo vloge se pošlje na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 4. januarja 2018. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.