Skoči do osrednje vsebine

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”

RAZPISNE PRIORITETE

Namen razpisa je podpreti transnacionalne raziskovalne projekte (trajanje 3 leta), ki obravnavajo eno ali več od treh (neizključujočih) spodnjih tem:

 • TEMA 1 - Inovacija in harmonizacija metod in orodij za zbiranje in upravljanje podatkov spremljanja biotske raznovrstnosti.
 • TEMA 2 - Odpravljanje vrzeli v znanju o stanju biotske raznovrstnosti, dinamiki in trendih za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.
 • TEMA 3 - Uporaba razpoložljivih podatkov spremljanja biotske raznovrstnosti.

 Spodbujajo se projekti, ki združujejo vidike iz več tem. Projekti, financirani na tem razpisu, naj bi nam omogočili boljše opisovanje, razumevanje in poročanje o stanju in trendih biotske raznovrstnosti.

Razpis zajema vsa okolja, t.j. kopeno, celinsko sladkovodno in morsko, v Evropi in zunaj nje. 

UPRAVIČENOST

Raziskovalne skupine so povabljene k oblikovanju transnacionalnih raziskovalnih konzorcijev z upravičenimi raziskovalnimi partnerji iz najmanj treh različnih držav, ki sodelujejo v razpisu in zaprošajo za financiranje najmanj treh različnih organizacij (vključno z najmanj dvema različnima državama članicama EU ali pridruženima državama EU - v angleščini)

Prijave morajo biti napisane izključno v angleščini.

OCENJEVALNA MERILA

Raziskovalni predlogi bodo ocenjeni po naslednjih merilih:

 • Na 1. stopnji (pred-prijava predloga): ustrezanje vsebini razpisa, novosti raziskave in vpliv;
 • Na 2. stopnji(končna prijava predloga): znanstvena odličnost, kakovost in učinkovitost izvajanja ter vpliv (vključno s pričakovanim političnim in/ali družbenim vplivom ter pristopom k vključevanju zainteresiranih strani).

SODELUJOČE DRŽAVE

Celoten posodobljen seznam financerskih organizacij, sodelujočih v tem razpisu in njihovih predvidenih finančnih sredstvih je na voljo na spletni strani Biodiversa+.(stran v angleščini)

Upoštevajte, da mora vsak raziskovalni partner v projektu izpolnjevati merila za upravičenost in pravila svoje nacionalne/regionalne organizacije za financiranje(stran v angleščini).

ČASOVNI OKVIR RAZPISA

Postopek razpisa bo dvostopenjski, pri čemer bo na prvi stopnji obvezno potrebno oddati pred-prijavo, na drugi stopnji pa končno prijavo preko elektronskega sistema za oddajo predlogov (EPSS). Povezava do sistema EPSS bo kmalu na voljo na Biodiversa+ spletni strani.

 • Objava razpisa: četrtek, 8. september 2022
 • Rok za (obvezno) oddajo pred-prijav: sreda, 9. november 2022, do 15:00 CET (lokalni čas v Bruslju)
 • Rok za oddajo končnih prijav: sreda, 5. april 2023, do 15:00 CET (lokalni čas v Bruslju)

VEČ INFORMACIJ

Na spletni strani Biodiversa+ (stran v angleščini) si oglejte celotno objavo razpisa in vse spremljajoče dokumente.

 •  Oglejte si vso razpisno dokumentacijo z naslednjimi informacijami:
  • Obvestilo o možnosti (besedilo razpisa)
  • Obrazec za pred-prijavo predloga (dostopen prek platforme EPSS)
  • Obrazec za končno prijavo predloga (dostop prek platforme EPSS na 2. stopnji)
  • Kontrolni seznam za prijavitelje
  • Podatkovna politika
  • Merila za ocenjevanje
  • Politika o navzkrižju interesov, zaupnosti in nerazkrivanju podatkov.
 • Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
 • Prijavite se na spletni Seminar o splošnih informacijah o razpisu tukaj, ki bo organiziran 20. septembra 2022, ob 15:00 (po srednjeevropskem času).
 • Upoštevajte, da mora vsak raziskovalni partner v projektu, ki zaprosi za financiranje v okviru tega razpisa, izpolnjevati merila za upravičenost in pravila svoje nacionalne/regionalne organizacije za financiranje (pravila FO - stran v angleščini). Za specifična vprašanja v zvezi s proračunom, merili upravičenosti in pravili vaše financerske organizacije si oglejte pravila nacionalna pravila vase financerske organizacije in kontaktirajte nacionalno kontaktno točko (NKT) vaše financerkske organizacije - na voljo tukaj.
 • Za splošne informacije o razpisu se obrnite na sekretariat razpisa: cs@agencerecherche.fr (Céline Billière and Clara Superbie)
 • Za tehnična vprašanja v zvezi s sistemom EPSS se obrnite na službo za tehnično pomoč EPSS: Taavi Tiirik, epss.biodiversa@g.etag.ee

Kontakt

Katja Ceglar
+386 1 478 47 36
katja.ceglar@gov.si

Več na portalu javnih naročil