GOV.SI

Novogradnja vrtca Senovo

Predmet javnega naročila je »Novogradnja vrtca Senovo « in zajema izvedbo vseh potrebnih del, skladno z določili te dokumentacije in prilogami k njej.

Več na portalu javnih naročil