Skoči do osrednje vsebine

NOVOGRADNJA PRIZIDAVE OŠ MORAVČE IN ŠPORTNE TELOVADNICE

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je odstranitev dela obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani, prizidava povezovalnega dela in nove športne telovadne dvorane, rekonstrukcija obstoječega objekta šole ter gradnja oziroma prizidava opornih zidov.\nPrizidava bo obsegala gradnjo večje dvorane za potrebe šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v občini in gradnjo povezovalnega dela s 6 učilnicami, novo centralno kuhinjo, jedilnico večnamenskim prostorom, zbornico, upravo in drugimi spremljajočimi prostori. Na ta način bo omogočeno delovanje osnovne šole z največ 27 oddelki. Obstoječi povezovalni del bo rekonstruiran, dozidan in nadzidan. Gabaritno in oblikovno bo povezovalni del usklajen z obstoječim (glavnim) delom delom objekta. \nV okviru prizidave in rekonstrukcije obstoječega športnega igrišča bo izveden tudi vodni zbiralnik za zagotavljanje zadostne količine požarne vode. \nRekonstrukcija obstoječega objekta bo zajemala navezavo novih in obstoječih delov objekta,

Več na portalu javnih naročil