Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis P4D 2019 -2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Upravičenci:

so mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 12.400.000,00 evrov in sicer samo za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Roki za predložitev vlog:

- 18. november 2019 in 20. december 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,
- 1. april 2020, 1. junij 2020 in 1. september 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
- 1. april 2021, 1. junij 2021 in 1. september 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
- 1. april 2022, 1. junij 2022 in 1. september 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Kontakt

Več informacij in celotno dokumentacijo javnega razpisa najdete na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.