Skoči do osrednje vsebine

Notranja ureditev krožišča v naselju Tišina

Rok za prijavo je potekel.

Naročilo male vrednosti obsega ureditev sredinskega otoka krožišča, ki je trenutno v fazi izvedbe na parcelah št. 726/2, 304/1, 304/2 vse k.o. Tišina.
Krožišče se izvaja po projektu:
0318 Petanjci- Murska Sobota (Gaj) rekonstrukcija ceste z ureditvijo križišča od km 2+726 do km 3+892, PZI, 903-5/09, november 2009, Lineal d.o.o.Območje posega je zelenica znotraj krožišča. V elemente krožišča se ne posega, na predvideno odvodnjo z območja zelenice otoka (tlakovan del za robnikom) se naveže nova odvodnja. Količina odvajanja padavinske vode se ne spreminja. Na celotnem otoku zunaj fontane in notranji del fontane bo zelenica. Zunanji del zelenice se odvodnjava s tlakovanim delom za robnikom krožišča, notranji del zelenice fontane pa z krožno kanaleto po robu fontane

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik