Skoči do osrednje vsebine

Nepremičnine v k.o. 1325-Senuše

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja Namero za prodajo solastniškega deleža RS (1/4) na zemljiški parc. št. 350/5, k.o. 1325-Senuše.

Podrobnejše informacije so navedene v Nameri za prodajo, ki je objavljena spodaj. Ponudbo oddate, najkasneje do 6.10.2020, na obrazcu, ki je označen kot priloga 2 in je sestavni del povabila.

Iskalnik