Skoči do osrednje vsebine

Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00).

Z nakupom plina za lastno rabo si operater prenosnega sistema zagotovi dostop do plina za potrebe lastne rabe, ki obsega kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani, in za druge namene.

Operater prenosnega sistema je skladno z energetsko zakonodajo dolžan uravnavati pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu na način, da zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje sistema. V ta namen mora imeti operater prenosnega sistema zagotovljene pogoje s ponudnikom zemeljskega plina, izbranim prek javnega naročila, da bo glede na dejanske pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu in glede na napovedi po potrebi zemeljski plin operaterju prenosnega sistema prodajal oziroma ga od njega odkupoval.

Operater prenosnega sistema v skladu z 98. členom SON uporablja sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema, za kar sklene pogodbo za uravnoteženje preko odkupa ali prodaje zemeljskega plina na povezovalni in/ali virtualni točki. Naročilo za nabavo sistemske storitve izravnave za uravnoteženje mora operater prenosnega sistema oddati na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril (98. člen SON). Pri vsakodnevnem uravnoteževanju prenosnega sistema mora nato:
a) dajati prednost uporabi kratkoročnih standardiziranih produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave,
b) uporabljati sistemsko storitev izravnave, če je stroškovno učinkovitejša od kratkoročnih standardiziranih produktov na izravnalnem trgu.

Sistemska storitev izravnave za uravnoteženje bo nujno potrebna tudi v primeru slabše likvidnosti izravnalnega trga ali ob pomanjkanju zemeljskega plina, saj bo v tem primeru zagotavljala tudi informacijo o ceni zemeljskega plina za uravnoteženje.

Zato namerava operater prenosnega sistema za zagotovitev kvalitetnega in uravnoteženega delovanja prenosnega sistema skleniti pogodbo za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter za sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00).

Več na portalu javnih naročil