Skoči do osrednje vsebine

Nakup vozil 2019/3

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je »Nakup vozil 2019/3«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:
sklop št. 1: Manjše tovorno vozilo,
sklop št. 2: Tovorno FURGON 4x4 vozilo (od 1.900 do 2200 cm3),
po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznem sklopu ali za oba sklopa skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.

Več na portalu javnih naročil