GOV.SI

Nakup vozil 2019/2

Nakup po specifikacijah iz 4. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil