Skoči do osrednje vsebine

Nakup urbane opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava urbane opreme v skladu s specifikacijami za obdobje 4 let.\n\nNaročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno določiti potreb po blagu, ki je predmet okvirnega sporazuma. Naročnik bo blago časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe. Naročnik bo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma ob vsakokratni potrebi naročal blago skladno z določili okvirnega sporazuma. \n\nNaročnik bo na podlagi meril iz točke 8 sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.

Več na portalu javnih naročil