GOV.SI

Naročnik kupuje komunalni traktor s pripadajočo opremo. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil