Skoči do osrednje vsebine

Nakup stroje opreme 2019

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je nakup strojne opreme 2019, vse skladno s 3 poglavjem tehnični razpisni pogoji, te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Več na portalu javnih naročil