Skoči do osrednje vsebine

NAKUP SNEŽNIH TOPOV

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.\r\n\r\nOpis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. \r\n\r\nPonudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale! \r\n

Več na portalu javnih naročil