GOV.SI

Nakup sistema za določevanje vsebnosti hlapnih organskih spojin

Predmet javnega naročila je nakup sistema za določevanje emisije hlapnih organskih spojin iz gradbenih proizvodov po standardih SIST EN 16000-9:2006, SIST-TS CEN-TS 16516:2013 in SIST EN 717-1:2005, ki vsebuje minimalne zahteve naročnika, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Več na portalu javnih naročil