GOV.SI

NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov

1. sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme

Več na portalu javnih naročil